Infographic: Chuyển sim 11 số sang 10 số như thế nào, ảnh hưởng gì?

Việc chuyển 60 triệu thuê bao 11 số sang 10 số diễn ra từ 15.9.2018 đến 30.6.2019 với 3 giai đoạn.

 
 

Infographic

Lên top