Infographic: Chi tiết các tuyến đường cấm xe hợp đồng dưới 9 chỗ ở Hà Nội

Thời gian thí điểm đặt biển cấm xe hợp đồng dưới 09 chỗ sẽ kéo dài trong vòng 1 tháng (từ ngày 11.01.2018 đến ngày 11.02.2018). Trong 10 ngày đầu, các đơn vị liên quan sẽ tổ chức hướng dẫn, tuyên truyền để các tài xế nắm rõ và tránh vi phạm.

 
 
Ngô Phong

Infographic