Infographic: Chi tiết 35 trạm BOT giảm giá trên cả nước

Trong tổng số 73 trạm BOT trên cả nước, hiện đã có 35 trạm BOT thực hiện giảm giá dịch vụ sử dụng đường bộ.

 
 

Infographic

Lên top