Infographic: Chân dung tân Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa

Với việc trở thành Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, ông Trương Quang Nghĩa có lần thứ 3 trong sự nghiệp gắn bó với thành phố đáng sống nhất cả nước

 
 
Ngô Phong
Chân dung tân Bí thư Thành ủy Đà Nẵng,Bí thư Đà Nẵng, Trương Quang Nghĩa, Bộ GTVT

Infographic