Infographic: Chân dung tân Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa

Với việc trở thành Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, ông Trương Quang Nghĩa có lần thứ 3 trong sự nghiệp gắn bó với thành phố đáng sống nhất cả nước

 
 
Ngô Phong

Infographic