Infographic: Cách tính tiền điện sinh hoạt theo quy định mới

Với mức giá điện sinh hoạt theo quyết định mới, người dân nên nắm rõ cách tính tiền điện sinh hoạt để tránh sai sót trong việc tính số tiền điện phải trả.

 
 
 

Infographic

Lên top