Infographic: Cách thức đăng ký nguyện vọng 3 lớp 10 vào 3 trường ở Hà Nội

Trường THPT Minh Quang, THPT Mỹ Đức C, THPT Đại Cường là 3 trường tuyển nguyện vọng 3 vào lớp 10 tại Hà Nội.

          

Infographic

Lên top