Infographic: Bức tranh kinh tế xã hội Việt Nam 9 tháng năm 2017

Trình bày báo cáo kinh tế - xã hội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết trong số 13 chỉ tiêu được Quốc hội phê duyệt cho năm 2017, dự kiến đạt 8 chỉ tiêu và vượt 5 chỉ tiêu. Trong đó, sau 9 tháng, GDP cả nước tăng 6,41% và cả năm sẽ đạt khoảng 6,7%.

 
 

Infographic

Lên top