Infographic: Bóc mẽ BOT và BT loại nào rút ruột nhà nước nhiều hơn

Trong thời gian qua, mặc dù đã có nhiều nỗ lực trong việc nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong hoạt động đầu tư theo các hình thức hợp đồng BOT, BT nhưng  vẫn còn bộc lộ nhiều yếu kém, bất cập làm thất thoát tài sản nhà nước.

Infographic

Lên top