Infographic: Bộ Giáo dục đề xuất cắt giảm những điều kiện kinh doanh gì?

Theo báo cáo của Bộ GD-ĐT, tổng số điều kiện kinh doanh được đề nghị cắt giảm và đơn giản hóa tới hơn một nửa so với hiện hành.

 
 

N.P

Infographic