Infographic: 8 lần lỡ hẹn của đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông

Đặt ra mục tiêu đến tháng 6.2014, dự án này sẽ hoàn thành toàn bộ công trình, sau đó 1 năm, đến 30.6.2015 sẽ đưa vào khai thác chính thức nhưng đến nay dự án đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông vẫn chưa thể đi vào hoạt động.

 
 
 

Infographic

Lên top