Infographic: 8 dự án giao thông từ trăm đến nghìn tỷ dự đoán "giải cứu" giao thông Hà Nội

Điểm danh 8 dự án giao thông cấp bách của Hà Nội thì 2 dự án đã hoàn thành đưa vào sử dụng, 1 dự án đang triển khai được hơn 50% tiến độ, còn lại 5 dự án có nguy cơ tạm dừng.

 
 

Infographic

Lên top