Infographic: 3337 cuộc đời hồi sinh nhờ "phép màu" ghép tạng

Chặng đường 26 năm của ngành ghép tạng ghi nhận những mốc son kỳ diệu trong y học: Từ ca ghép thận đầu tiên năm 1992 đến ca lấy 6 tạng của một người chết não năm 2018. Đến nay, 3337 cuộc đời đã hồi sinh nhờ "phép màu" ghép tạng.

 
 

Infographic

Lên top