Infographic: 3 dự án chậm tiến độ của PVN giai đoạn 2016-2020

Từ năm 2021, Việt Nam sẽ thiếu khoảng 6,6 tỉ kWh điện, trong khi đó, nhiều dự án lớn của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) đang rơi vào tình trạng chậm tiến độ, lãng phí hàng nghìn tỉ đồng. 

          
 

Infographic

Lên top