Infographic: 12 quận huyện Hà Nội báo động đỏ sốt xuất huyết

Sau khi thực hiện quyết liệt các biện pháp chống dịch, hiện số ca sốt xuất huyết của Hà Nội có xu hướng chững lại. Tuy vậy 12 quận, huyện hiện vẫn đang ở mức báo động đỏ.

Sốt xuất huyết

Infographic

Lên top