Infographic: 10 phát ngôn ấn tượng của Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến

Công tác nhân sự, miễn nhiệm Bộ trưởng Bộ Y tế với bà Nguyễn Thị Kim Tiến diễn ra vào kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa 14 khai mạc ngày 22.11.2019. 

          
            
 

Infographic

Lên top