Hướng dẫn vệ sinh, khử khuẩn nơi làm việc phòng chống dịch COVID-19

Để chủ động phòng, chống và hạn chế đến mức thấp nhất sự lây lan dịch COVID-19, Cục Quản lý môi trường y tế (Bộ Y tế) đã có những hướng dẫn thực hiện vệ sinh môi trường, khử khuẩn tại nơi làm việc.

 

Infographic

Lên top