Hành trình một năm chạy trốn của Trịnh Xuân Thanh

Infographic: Hành trình một năm chạy trốn của Trịnh Xuân Thanh
Infographic: Hành trình một năm chạy trốn của Trịnh Xuân Thanh

Ngày 31.7, Bộ Công an cho biết Trịnh Xuân Thanh đã ra đầu thú sau gần một năm trốn lệnh truy nã quốc tế.  Báo Lao Động điểm lại hành trình một năm chạy trốn của Trịnh Xuân Thanh.

 

Văn Thắng

Infographic