Hà Nội: Quy trình, thủ tục, điều kiện để được hỗ trợ 4 triệu đổi xe mới

Hà Nội - Chương trình “Thí điểm kiểm tra khí thải mô tô, xe gắn máy và hỗ trợ chuyển đổi xe máy cũ đang lưu hành trên địa bàn TP. Hà Nội” chính thức được khởi động.

Infographic

Lên top