Hà Nội: Những loại hình dịch vụ nào được hoạt động trở lại từ hôm nay?

Chủ tịch UBND TP Hà Nội chiều 22.3 đã thông tin và quán triệt một số nội dung sau khi Thủ tướng xếp Hà Nội vào nhóm có nguy cơ trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, trong đó nêu một số dịch vụ như cửa hàng ăn, uống, xe công nghệ... được hoạt động trở lại từ 0 giờ ngày 23.4.

 

Infographic

Lên top