Hà Nội: F0 được cách ly, điều trị tại nhà khi đảm bảo những điều kiện gì?

Hà Nội - UBND thành phố vừa công bố hướng dẫn cách ly, quản lý, khám và điều trị F0 tại nhà.Infographic

Lên top