Hà Nội đặt những mục tiêu gì cần hoàn thành trong 6 tháng cuối năm?

UBND thành phố Hà Nội đã giao các Sở, ngành triển khai các nhiệm vụ cụ thể cần hoàn thành trong 6 tháng cuối năm 2020.

Infographic

Lên top