Hà Nội bổ nhiệm một số vị trí nhân sự trong tuần qua

Tuần qua, Hà Nội đã bổ nhiệm một số vị trí như Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Giám đốc Sở Công thương...

Infographic

Lên top