Hà Nội bổ nhiệm, điều động nhiều nhân sự cấp quận huyện

Nhiều Bí thư, Chủ tịch các quận huyện ở Hà Nội vừa được tái cử, bầu cử mới.

 

Infographic

Lên top