Gương mặt 15 chuyên gia trong Tổ tư vấn kinh tế của Thủ tướng

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ký Quyết định 1120/QĐ-TTg thành lập Tổ Tư vấn kinh tế của Thủ tướng Chính phủ để tư vấn cho Thủ tướng Chính phủ về các vấn đề phát triển kinh tế. Dưới đây là Danh sách cụ thể 15 thành viên thuộc Tổ Tư vấn Kinh tế của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc.

 

Infographic

Lên top