Dự báo thời tiết chiều và đêm 22.10: Bắc Bộ nhiều nơi nắng đẹp, Nam Bộ cảnh báo triều cường dâng cao

Triều cường lên cao có thể gây ngập úng tại 7 điểm ở Thành phố Hồ Chí Minh
Triều cường lên cao có thể gây ngập úng tại 7 điểm ở Thành phố Hồ Chí Minh

Dự báo thời tiết chiều và đêm 22.10 lưu ý các nội dung chính sau đây: Khu vực Bắc Bộ hầu hết nắng đẹp, Nam Bộ cảnh báo triều cường tiếp tục dâng cao, tại thành phố Hồ Chí Minh có thể nhiều nơi lại rơi vào tình trạng ngập úng.

 
 
Pa Nguyễn - Vũ Thảo

Infographic