Dự báo thời tiết chiều tối ngày 27.10: Đêm nay không khí lạnh tràn xuống miền Bắc, cảnh báo thời tiết xấu ở phía Nam

Ở phía Bắc có một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam. Từ gần sáng và ngày 29.10, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh miền Bắc nước ta. Ngày 30.10 không khí lạnh sẽ tăng cường mạnh hơn và ảnh hưởng đến các tỉnh ven biển Trung và Nam Trung Bộ.

 
 

Infographic