Doanh nghiệp và CBNV được hưởng ưu đãi gì với gói VB-Plus của Vietbank

Miễn phí 100% phí mở và quản lý tài khoản, phí thường niên SMS Banking; Internet Banking; phí chi lương, phí chuyển khoản trong nước trên Internet Banking,.... và nhiều chương trình ưu đãi lớn của Vietbank dành cho các tổ chức chi lương và CBNV khi đăng ký “Gói Tài khoản thanh toán VB-Plus”.

Infographic

Lên top