Điều động, bổ nhiệm nhiều thứ trưởng các bộ

Mới đây, nhiều Bí thư Tỉnh ủy đã được điều động, bổ nhiệm làm thứ trưởng các bộ.

Infographic

Lên top