Điểm 39 mặt hàng của Việt Nam được EU bảo hộ khi thực thi EVFTA

Thực thi Hiệp định EVFTA, về chỉ dẫn địa lý, Việt Nam cam kết bảo hộ 169 chỉ dẫn địa lý của Châu Âu (EU), EU cũng cam kết bảo hộ 39 chỉ dẫn địa lý của Việt Nam.

Infographic

Lên top