Đi nghĩa vụ quân sự được hưởng những quyền lợi gì?

Được hỗ trợ đào tạo nghề, giải quyết việc làm; Được nhận các khoản trợ cấp; Không mất phí chuyển bưu phẩm, tiền;.... là những quyền lợi tân binh được hưởng khi đi nghĩa vụ quân sự.

Infographic

Lên top