Đi công tác đến khu vực có nguy cơ lây nhiễm COVID-19 phải làm gì?

Bộ Y tế vừa ban hành hướng dẫn phòng chống dịch bệnh COVID-19 cho người lao động phải đi công tác đến các khu vực có nguy cơ lây nhiễm COVID-19.


Nguồn: Bộ Y tế
Nguồn: Bộ Y tế
Nguồn video: Bộ Y tế cung cấp

Infographic

Lên top