Danh sách các trường Đại học xét tuyển học bạ năm 2020 tại khu vực phía Nam

Căn cứ trên quy chế tuyển sinh chính thức của Bộ Giáo dục và Đào tạo, các trường đại học đã chốt phương án chính thức năm 2020. Bên cạnh những phương thức khác, nhiều trường Đại học, Học viện tại khu vực phía Bắc có phương án xét tuyển học bạ. Đây cũng là phương thức được nhiều thí sinh lựa chọn năm nay.

 

Infographic

Lên top