Đại án Oceanbank: 3 khách hàng lớn bị tố nhận tiền tỷ là ai?

Cựu tổng giám đốc OceanBank, Nguyễn Minh Thu khai đã chuyển hàng chục tỷ đồng để "chăm sóc" 3 khách hàng lớn.

 

 

Ngô Phong
Đại án Oceanbank, Nguyễn Minh Thu, Vietsovpetro, Lọc dầu Bình Sơn, Pvoil, Tổng giám đốc, Chủ tịch HĐQT,

Infographic