Cuộc đua nghiên cứu, sản xuất vaccine COVID-19 trên thế giới

Nga đã phê duyệt vaccine COVID-19 đầu tiên trên thế giới. Trong khi đó, việc thử nghiệm của các vaccine ứng viên đầy tiềm năng khác vẫn đang được triển khai ở nhiều nước trên thế giới.

Infographic

Lên top