Container tông loạt xe máy: Các nước thi bằng lái xe như thế nào?

Các quốc gia trên thế giới có cách thức thi bằng lái xe với hình thức và mức độ khó khác nhau. Sau vụ container tông loạt xe máy đang dừng đèn đỏ ở Long An, nhiều người quan tâm về quy định thi lấy bằng lái ở các nước như thế nào.

          

Infographic

Lên top