Chi tiết những đối tượng được phép ra đường ở TPHCM kể từ 0h ngày 23.8

Từ 0 giờ ngày 23.8 đến ngày 6.9, tất cả các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp của TP và Trung ương đóng trên địa bàn TPHCM triển khai thực hiện phương án "3 tại chỗ" hoặc "1 cung đường, 2 điểm đến" (tối đa 1/4 tổng số cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của đơn vị) có mặt tại cơ quan, đơn vị trước 10h ngày 23.8.

Infographic

Lên top