Chi tiết nhiệm vụ của Chủ tịch và 6 Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội

UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 5686/QĐ-UBND ngày 28.12.2020 về việc phân công công tác của Chủ tịch UBND thành phố và các Phó Chủ tịch UBND thành phố, nhiệm kỳ 2016-2021.

Infographic

Lên top