Chi tiết mô hình 4 tầng điều trị COVID-19 của TPHCM

Mới đây, Sở Y tế TPHCM đã trưng dụng khu nội trú của Bệnh viện Ung bướu cơ sở 2 để thành lập bệnh viện hồi sức COVID-19 với 1.000 giường hồi sức, lớn nhất hiện nay, chuyển mô hình điều trị "tháp 3 tầng" lên "4 tầng".

Infographic

Lên top