Chi tiết lịch trở lại trường của học sinh TPHCM

TPHCM đã đồng ý cho học sinh, học viên, sinh viên các cơ sở giáo dục phổ thông và giáo dục nghề nghiệp có thời gian nhập học bắt đầu từ ngày 4.5. Việc đi học lại được phân bổ theo từng khối, lớp, không tập trung đồng loạt. 

 

Infographic

Lên top