Chi tiết lịch, phương thức tuyển sinh lớp 10 chuyên và không chuyên Hà Nội

Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã phê duyệt kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2020 - 2021 trên địa bàn thành phố. Dưới đây là chi tiết lịch, phương thức tuyển sinh lớp 10 chuyên và không chuyên tại Hà Nội.

 

Infographic

Lên top