Chi tiết lịch học năm học 2020-2021 của các cấp học ở Hà Nội

Theo quyết định ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2020-2021 của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, ngày tựu trường của tất cả các cấp học, ngành học sẽ sớm nhất vào ngày 1.9.2020 tới và kết thúc năm học muộn nhất trước ngày 31.5.2021.

 

Infographic

Lên top