Chi tiết kịch bản dự kiến cho học sinh Hà Nội đi học trở lại

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã đề xuất cho học sinh đi học trở lại theo 4 giai đoạn. 

 

Infographic

Lên top