Chi tiết kế hoạch xét nghiệm COVID-19 ngẫu nhiên 4.000 người ở Hà Nội

Hà Nội sẽ xét nghiệm COVID-19 ngẫu nhiên 4.000 người sinh sống và làm việc trên địa bàn thành phố. Việc xét nghiệm thực hiện tại các khu vực có nguy cơ cao như khu công nghiệp, bến xe liên tỉnh và nơi đông người nước ngoài làm việc, ăn uống.

Infographic

Lên top