Chi tiết giá sách giáo khoa lớp 2, lớp 6 mới: Cao nhất 259.000 đồng/ bộ

Giá sách giáo khoa lớp 2 và lớp 6 mới được Bộ Giáo dục và đào tạo phê duyệt, triển khai cho năm học 2021-2022 có mức giá từ 179.000 đồng/bộ đến 259.000 đồng/bộ (chưa kể sách tiếng Anh). Các sách giáo khoa có tên trong danh mục được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo phê duyệt thuộc 4 đơn vị xuất bản, gồm: Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam; Nhà xuất bản Đại học Sư phạm; Nhà xuất bản Đại học Sư phạm TP HCM; Nhà xuất bản Đại học Quốc gia TP HCM.

Infographic

Lên top