Chi tiết Chỉ thị 16 toàn bộ TPHCM sẽ áp dụng từ 0h ngày 9.7.2021

TPHCM chính thức áp dụng Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ trong thời gian 15 ngày, kể từ 0h ngày 9.7. Chỉ thị 16 là văn bản thể hiện sự quyết liệt nhất với biện pháp "cách ly toàn xã hội" trong số các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.


Infographic

Lên top