Chi tiết cấp độ dịch ở 22 quận huyện của TPHCM

TPHCM - Tính đến sáng ngày 25.10, có 9 quận huyện tại TPHCM đạt vùng xanh, 12 địa phương đạt vùng vàng và một đơn vị vùng cam.

 

Infographic

Lên top