Chi tiết các hoạt động, dịch vụ được mở cửa từ hôm nay tại Hà Nội

Nhiều hoạt động tại Hà Nội được phép trở lại từ 6h ngày hôm nay ngày 21.9.

 

Infographic

Lên top