Chi tiết 63 tỉnh công bố cấp độ dịch COVID-19, duy nhất 1 tỉnh cấp độ 3

Tính đến sáng 22.10, đã có 63/63 tỉnh thành đánh giá xong và công bố cấp độ dịch COVID-19 báo cáo Bộ Y tế. Trong đó, 27/63 tỉnh, thành cấp độ 1; 1 tỉnh cấp độ 3; 35 tỉnh thành cấp độ 2.

 

Infographic

Lên top