Chi tiết 12 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2021

Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 được Quốc hội thông qua, xác định 12 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2021. Theo đó, GDP năm 2021 tăng khoảng 6%, quy mô GDP bình quân đầu người khoảng 3.700 USD/người.

Infographic

Lên top