Chỉ thị 19: Xổ số được mở lại, quán bar, karaoke...tiếp tục đóng cửa

Cách ly xã hội được nới lỏng, song vẫn có nhiều quy định được đặt ra trong Chỉ thị 19 vừa được Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ký, ban hành ngày 25.4 để đảm bảo phòng chống dịch COVID-19 trong tình hình mới.

 

Infographic

Lên top